NICIODATA SINGURI - PENTRU CA NOUA NE PASA SI IMPREUNA PUTEM FII MAI PUTERNICI !
0268.472124
0745.100089
TRADUCATORI SI INTERPRETI

Cine se poate asigura?

Asigurat poate fi persoana fizica sau juridica ce desfasoara activitate de interpret si/sau traducator, in baza autorizatiei detinute conform Legii 178/1997 pentru autorizarea si plata interpretilor si traducatorilor folositi de organele de urmarire penala, instantele judecatoresti, parchetele de pe langa instantele judecatoresti, de birourile notarilor publici, de avocati si de Ministerul Justitiei, in baza unui contract de prestare de servicii specializate, incheiat cu clientul sau.

Ce tipuri de acoperire se ofera?

Asiguratorul acorda despagubiri pentru:
- sumele pe care asiguratul este obligat sa le plateasca cu titlu de despagubiri pentru prejudicii provocate clientilor ca urmare faptelor si/sau actelor, erori sau omisiuni savarsite in mod involuntar in indeplinirea obligatiilor profesionale, exprese sau implicite;
- cheltuieli de judecata facute de reclamat pentru indeplinirea formalitatilor legale in vederea obligarii asiguratului la plata despagubirilor;
- cheltuieli de judecata facute de asigurat in procesul civil, stabilite de lege ori de catre instantele de judecata;
- sumele cheltuite de asigurat sau persoana prejudiciata, cu acceptul scris al asiguratorului, in vederea reconstituirii, refacerii sau inlocuirii documentelor originale.

Care sunt excluderile?

- vatamari corporale si/sau deces si orce daune consecinta a survenirii unui asemenea eveniment;
- neducerea la indeplinire a obligatiilor asumate prin contractul de prestari servicii de specialitate incheiat cu clientul, ca urmare a incetarii activitatii profesionale din orice cauza, inclusiv suspendarea temporara sau definitiva a autorizatiei;
- prejudicii in legatura cu exercitarea de catre asigurat a altor activitati, inclusiv a celor recunoscute de lege ca fiind compatibile cu profesia de traducator/interpret;
- prejudiciile rezultatedin exercitarea activitatii de traducator/interpret, fara un contract valabil incheiat intre asigurat si client sau orice dovada a existentei unei conventii intre asigurat si client;
- prejudicii datorate desfasurarii de activitati care pot prejudicia integritatea, obiectivitatea, independenta sau reputatia profesionala precum si situatiile de incompatibilitate si conflict de interese;
- pierderile financiare ale asiguratului rezultate din activitatea specifica, inclusiv cele in legatura cu renuntarea la prestatii a unora dintre clienti;
- prejudicii in legatura cu incalcarea regulilor privind drepturile de copy-right;
- orice pierderi financiare reprezentate de castigul/beneficiul nerealizat de catre clientul asiguratului ca urmare a prejudiciului produs de catre asigurat;
- prejudicii fata de care asiguratul este sau ar fi trebuit sa fie in masura sa fie despagubit in baza altor tipuri de asigurari; etc.