NICIODATA SINGURI - PENTRU CA NOUA NE PASA SI IMPREUNA PUTEM FII MAI PUTERNICI !
0268.472124
0745.100089
Notari

Cine poate opta pentru acest tip de asigurare?

Aceasta asigurare se adreseaza:
- persoanelor fizice care practica profesia de notar public autorizat, in conformitate cu prevederile legale;
- persoanelor juridice: birourile notarilor publici, uniunile si asociatiile profesionale – Camera Notarilor Publici, Uniunea Nationala a Notarilor Publici (in numele si pentru fiecare membru, pe baza de tabel anexat la polita de asigurare).

Ce este fransiza deductibila?

Prin termenul de fransiza deductibila se intelege partea de risc, in expresie baneasca, care ramane in retinerea asiguratului si care se scade din fiecare despagubirte.

Care sunt riscurile asigurate?

Sunt acoperite prejudiciile aduse de asigurat clientilor sai ca urmare a unor acte sau fapre savarsite din culpa sa, prin care devine raspunzator in fata Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/95, normelor si statutului profesiei, regulilor de conduita, etica si deontologie profesionala. In cazul producerii evenimentului asigurat se despagubesc:
- Sumele pe care asiguratul este obligat sa le plateasca cu titlu de daune pentru prejudicii provocate, in timpul exercitarii profesiei, clientilor sai prin vatamari corporale si/sau pagube materiale.
- Cheltuielile de judecata facute de client pentru indeplinirea formalitatilor legale in vederea obligarii asiguratului la plata despagubirilor, daca asiguratul a fost obligat prin actiune judecatoreasca la plata acestora;
- Cheltuielile de judecata facute de asigurat in procesul civil, daca a fost obligat la desdaunare.

Care sunt modalitatile de plata?

Asigurarea se incheie pe o perioada de un an. Prima anuala de asigurare se achita fie anticipat si integral, la incheierea asigurarii, fie in rate semestriale sau trimestriale egale la termenele precizate in contractul de asigurare.
In caz de neplata a uneia din ratele de prima, asiguratul are dreptul la un termen de pasuire de 15 zile de la scadenta acesteia, situatia contractului de asigurare ramanand neschimbata pana la expirarea acestui termen.
La asigurarile care se platesc in rate asiguratorul nu este obligat sa aminteasca asiguratului scadenta ratei de prima de plata.

Cand incepe si cand inceteaza raspunderea asiguratorului?

Raspunderea asiguratorului incepe dupa expirarea zilei in care au fost indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
- s-a platit asiguratorului, in numerar prima de asigurare/rata I de prima ori s-a prezentat ordinul de plata vizat de banca la care asiguratul are deschis contul de disponibil;
- si s-a incheiat contractul de asigurare, dar nu mai devreme de data intrarii in vigoare a contractului, inscrisa pe acesta.
Raspunderea asiguratorului inceteaza:
- la ora 24 a ultimei zile din perioada de valabilitate inscrisa in contract;
- prin neplata ratelor de prima la scadenta sau in termenul de pasuire;
- prin suspendarea calitatii de notar public, in conditiile legii;
- prin incetarea calitatii de notar public, in conditiile legii.

Care sunt obligatiile asiguratului?

- Sa ia toate masurile necesare pentru a preveni producerea evenimentelor asigurate, precum si pentru limitarea pagubelor, in cazul producerii acestora.
- Sa anunte asiguratorul, in scris, in termen de maxim 5 zile lucratoare dupa ce a luat la cunostinta despre orice eveniment ce ar intra sub incidenta acoperirii acordate prin prezenta asigurare sau orice reclamatie in legatura cu un prejudiciu produs, furnizand toate informatiile, datele, istoricul, actele si documentele pe care le poseda.
- Sa nu recunoasca nici o raspundere si sa nu faca nici o cheltuiala, oferta, promisiune sau plata, fara acordul scris al asiguratorului.
- Sa se apere in proces tinand seama si de eventualele recomandari ale asiguratorului.
- Asiguratul trebuie sa ofere asiguratorului informatii, declaratii scrise, asistenta pe care asiguratorul le poate solicita in scopul lichidarii daunei.
- Asiguratul trebuie sa ofere intergul sprijin asiguratorului intr-un litigiu sau proces avand ca obiect constatarea si repararea eventualului prejudiciu, fara a pretinde avansarea vreunui onorariu de la acesta.