NICIODATA SINGURI - PENTRU CA NOUA NE PASA SI IMPREUNA PUTEM FII MAI PUTERNICI !
0268.472124
0745.100089
EXPERTI CONTABILI SI CONTABILI AUTORIZATI

Cine poate încheia asigurarea?

- orice persoana fizica avand calitatea de: expert contabil, contabil autorizat, cenzor autorizat, cenzor extern autorizat, auditor financiar, evaluator, expert tehnic indiferent de statutul acestuia (independent, functionar public), practicieni in reorganizare si lichidare (administratori judiciari si lichidatori).
- Societatea comerciala autorizata sa desfasoare activitati de expertiza contabila si tehnica, consultanta, audit si evaluare, administrare judiciara si/sau lichidare in numele sociatatii si pentru fiecare persoana incadrata in una din profesiile enumerate mai sus.
- Asociatii si uniuni profesionale.

Care este obiectul asigurarii?

Prin emiterea politei de asigurare, asiguratorul se angajeaza sa îl despagubeasca pe asiguratul nominalizat în aceasta sau în tabelul nominal atasat acesteia, pentru sumele pe care asiguratul, ca urmare a practicarii profesiei asigurate, va fi raspunzator din punct de vedere legal sa le plateasca drept despagubiri pentru prejudiciul cauzat de un eveniment care are loc în teritoriul acoperit, pe parcursul perioadei de asigurare, cu conditia ca asiguratul sa fi platit prima sau rata de prima de asigurare stabilita în polita.

Care sunt riscurile asigurate?

Asiguratorii acorda despagubiri pentru:
- sumele pe care asiguratul este obligat sa le plateasca cu titlu de dezdaunare pentru prejudicii provocate clientilor prin incalcarea din neglijenta, eroare sau omisiune a obligatiilor profesionale referitoare la activitatile specifice;
- Cheltuieli de judecata facute de asigurat in procesul civil daca a fost obligat la dezdaunare;
- Cheltuieli de judecata facute de reclamat pentru indeplinirea formalitatilor legale in vederea obligarii asiguratului la plata despagubirii;
- Prejudicii produse clientilor ca urmare a pierderii, distrugerii sau deteriorarii documentelor originale si/sau suporturi magnetice predate de acestia asiguratului in vederea inregistrarii si prelucrarii datelor financiar-contabile;
- Sumele cheltuite de asigurat sau clientul prejudiciat al acestuia pentru reconstituirea, refacerea sau inlocuirea documentelor anterior mentionate.

Care sunt excluderile?

De regula, asiguratorii nu acorda despagubiri pentru:
- prejudicii rezultate ca urmare a neexecutarii sau executarii partiale a angajamentelor contractuale;
- prejudicii rezultate ca urmare a lucrarilor de specialitate pe care asiguratul le desfasoara pentru agentul economic/institutia unde este salariat ;
- prejudicii rezultate din desfasurarea de actiuni si activitati care nu fac obiectul autorizarii de expert contabil sau tehnic, contabil autorizat, cenzor, auditor, evaluator, administrator judiciar, lichidator;
- pagube rezultand din contracte care privesc o proprietate, sau o afacere pentru care asiguratul are un interes actual sau de perspectiva;
- prejudicii rezultand din operatiuni financiare, comerciale – altele decat cele strict profesionale;
- fransiza prevazuta in contractul de asigurare si care urmeaza sa fie suportata fiecare eveniment de catre asigurat.

Pe ce perioada se poate încheia asigurarea?

Asigurarea se incheie pentru o perioada de un an. La cerere, contractul de asigurare poate fi reinoit pentru o perioada de inca un an. Raspunderea asiguratorului incepe dupa 24 de ore de la expirarea zilei in care s-au incasat primele de asigurare si inceteaza la ora 24 a zilei precizate in contractul de asigurare, catermen de expirare a asigurarii.

Care sunt obligatiile asiguratului?

Cateva din cele mai importante obligatii ale asiguratului sunt:
- sa raspunda corect si exact la intrebarile prevazute in chestionarul de asigurare;
- sa plateasca primele de asigurare in cuantumul si la termenele prevazute in asigurare;
- sa comunice asiguratorului descoperirea oricarui prejudiciu pentru care ar putea fi facuta o reclamatie impotriva lui.

In ce conditii se reziliaza contractul?

Contractul va inceta de drept:
- in caz de neplata a ratei de prima de asigurare in dermen de pasuire de 15 zile de la scadenta precizata in contract;
- in caz de retragere sau suspendare a autorizatiei asiguratului, persoana fizica;
- in caz de absortie, fuzionare, transformare, dizolvare, lichidare sau faliment al asiguratului societate comerciala.