NICIODATA SINGURI - PENTRU CA NOUA NE PASA SI IMPREUNA PUTEM FII MAI PUTERNICI !
0268.472124
0745.100089
CADRE DIDACTICE

Cui se adreseaza aceasta asigurare?

Aceasta asigurare se adreseaza:
- persoanelor fizice: cadrele didactice si pedagogice indiferent de functie si grad profesional (profesori, invatatori, pedagogi, educatori, suplinitori);
- persoanelor juridice: unitatile de educatie si invatamant indiferent de nivel (scoli, licee, gradinite) care pot incheia asigurari in numele si pentru fiecare persoana angajata/membru avand una din profesiile mentionate, pe baza de tabel anexat la polita de asigurare

Ce riscuri se asigura?

Sunt acoperite prejudiciile aduse de asigurat elevilor/copiilor, ca urmare a unor acte sau fapte savarsite din culpa sa, prin care devine raspunzator in baza legii speciale, a normelor si statutului profesiei, a regulilor de conduita, etica si deontologie profesionala. In cazul producerii evenimentului asigurat se despagubesc:
- sumele pe care asiguratul este obligat sa le plateasca cu titlu de daune pentru prejudicii provocate, in timpul exercitarii profesiei, elevilor/copiilor prin vatamari corporale si/sau pagube materiale;
- cheltuielile de judecata facute de reclamant pentru indeplinirea formalitatilor legale in vederea obligarii asiguratului la plata despagubirilor, daca asiguratul a fost obligat prin actiune judecatoreasca la plata acestora;
- cheltuielile de judecata facute de asigurat in procesul civil, daca a fost obligat la desdaunare (inclusiv in cazul in care actiunea penala pusa in miscare nu mai este judecata, iar actiunea civila ramane in competenta instantelor penale).

Ce despagubiri se primesc?

- sumele pe care Asiguratul este obligat sa le plateasca cu titlu de daune pentru prejudicii provocate elevilor/copiilor din culpa sa, in timpul exercitarii profesiei, prin vatamari corporale si/sau pagube la bunuri;
- cheltuielile de judecata facute de reclamant (elev, parinti, sau alti reprezentanti legali, ocrotitori legali) pentru indeplinirea formalitatilor legale in vederea obligarii Asiguratului la plata despagubirilor, daca a fost obligat prin hotarare judecatoreasca la plata acestora;
- cheltuielile de judecata facute de Asigurat in procesul civil, daca a fost obligat la desdaunare;
- prejudicii produse elevilor din culpa Asiguratului ca urmare a pierderii, distrugerii sau deteriorarii documentelor originale, lasate de acestia in grija profesorilor/ dirigintilor in vederea completarii unor date referitoare la situatia scolara sau familiala, sanatate (de ex. carnete de note, certificate si dovezi medicale pentru motivarea absentelor, acte de nastere, adeverinte, buletine de identitate pentru completarea catalogului, fiselor de secretariat etc.);
- sumele cheltuite de Asigurat in vederea reconstituirii, refacerii, inlocuirii documentelor de mai sus, cu conditia obtinerii consimtamantului scris prealabil al asiguratorului cu privire la cuantumul acestora.

Foto Nunta Brasov | Fotograf nunta Brasov | Foto Video Nunta Brasov | Foto video Brasov | Gheata carbonica Brasov | Decoratiuni nunta Brasov