NICIODATA SINGURI - PENTRU CA NOUA NE PASA SI IMPREUNA PUTEM FII MAI PUTERNICI !
0268.472124
0745.100089
ASIGURAREA CLADIRILOR

Cum este conceputa o polita de asigurare a cladirilor tinand cont de riscurile acoperite?

Asigurare cladiriIn general Asiguratorii ii despagubesc pe Asigurati pentru pagubele materiale directe cauzate de:
1) Riscuri de baza:
- incendiu, prin care se intelege un foc de mare intindere sub forma de flacari deschise care insotesc arderea si care s-a produs in absenta unei vetre destinate acestui scop sau a iesit din vatra, avand forta de a se extinde prin propria sa putere ;
- trasnet, respectiv descarcare electrica atmosferica directa asupra cladirii asigurate ;
- explozie (urmata sau nu de incendiu), chiar daca a avut loc in afara cladirii, fara insa a fi cauzata de dispozitive explozive;
- caderea aparatelor de zbor (aeronave si vehicule spatiale), a unor parti ale acestora sau a obiectelor transportate, sau impactul cu acestea ;
-lovirea accidentala si neintentionata, de catre vehicule rutiere, altele decat cele apartinand Asiguratului, a cladirii asigurate;

2) Riscuri extinse – sunt cuprinse Riscurile de Baza la care se adauga si pagubele produse de :
- inundatii si aluviuni, furtuna, uragan, vijelie, tornada, ploaia torentiala - efectul direct inclusiv cele cauzate de patrunderea apei prin sparturile si rupturi provocate acoperisului, peretilor, usilor si ferestrelor prin manifestarea violenta a fenomenelor atmosferice impreuna cu ploaia torentiala, grindina - efecte directe;
- prabusire si/sau alunecare de teren din cauze naturale;
- greutatea zapezii si/sau ghetii si efecte ale acestora;
- avalanse de zapada si efectele acesteia;
- demolarea,demontarea sau mutarea in alt loc a cladirii sau a unei constructii in care se aflau bunurile asigurate, daca aceasta se face pentru a opri intinderea incendiului sau la o amenintare brusca de inundatie, prabusire sau alunecare de teren.

3) Toate riscurile - sunt incluse sub aceasta acoperire Riscurile de Baza si Riscurile Extinse la care se adauga si pagubele produse de :
- cutremur de pamant, inclusiv efectele indirecte provocate de acesta, numai pentru riscurile asigurate ;
- avarii accidentale ale instalatiilor de apa, canal sau incalzire centrala, prin care se intelege paguba cauzata de scaparile accidentale de apa.
- inundarea apartamentelor de apa provenita de la vecini ;
-vandalism prin efractie sau talharie (fapta persoanei/grupului care patrunzand in cladirea asigurata devasteaza elementele constitutive ale acesteia) ;
- terorism (situatiile produse de oameni care starnesc un climat de violenta, teama si nesiguranta, prin tulburarea linistii publice sau de drept prin diverse mijloace de timorare, inclusiv cu materiale explozive);
- cadere accidentala de corpuri (stanci, copaci, stalpi, etc) cu excluderea cazurilor in care aceasta a fost provocata cu intentie;
- riscuri politice (greve, revolte si tulburari civile), prin care se intelege numai paguba materiala produsa bunurilor asigurate in timpul grevelor, revoltelor, tulburarilor civile ;

Ce riscuri mai pot fi asigurate suplimentar?

In baza unor clauze speciale, cu plata primelor de asigurare suplimentare si prevederea expresa in formularul de polita, se mai pot asigura si urmatoarele:
- inundatia provocata ca urmare a spargerii conductelor de apa si a refularii conductelor de canalizare;
- daune provocate elementelor asigurate ale cladirii prin vandalism fara efractie ;
- furtul elementelor cladirii ;
- distrugeri provocate de animale;
- bunurile casabile din alcatuirea cladirii;
- centralele termice, pentru cazuri de avarii accidentale .

Care sunt riscurile excluse din asigurare?

Nu sunt cuprinse in asigurare si deci nu se despagubesc pagubele produse de sau provenind din:
- razboi (declarat sau nu) ;
- invazie sau actiunea unui dusman extern;
- razboi civil, revolutie, rebeliune, insurectie, dictatura militara, conspiratie;
- confiscare, expropriere, nationalizare, rechizitionare, sechestrare, distrugere sau avariere din ordinul oricarui guvern de drept sau de fapt sau oricarei autoritati publice;
- explozie atomica, radiatii sau infestari radioactive;
- poluare sau contaminare din orice cauza;
- uzura, fermentatie, distrugeri provocate de ciuperci, insecte, rozatoare, pasari si alti daunatori, coroziune, precum si cele produse de afumare, patare sau parlire dintr-o sursa normala de caldura.

Ce se intelege prin cladiri si alte constructii avand destinatia de locuinta?

In general, prin "locuinta" se intelege:
- in cazul gospodariilor din mediul urban sau rural: casa, vila, cabana sau alta constructie destinata locuirii permanente sau temporare (casa de vacanta), avand dotarile necesare acestui scop ;
- in cazul blocurilor, apartamentul.

Care parte din locuinta se asigura?

Locuinta se asigura in integritatea ei constructiva:
- fundatie, soclu, pereti;
- plansee, acoperis, pardoseli;
- ferestre, usi ;
- scari, putul liftului.
Impreuna cu cladirea (sau dupa caz, anexa gospodariei) se asigura ca facand parte din aceasta si :
- conductele de alimentare cu apa (inclusiv caloriferele) din interiorul constructiei ;
- conductele de canalizare ulterioare ;
- obiectele sanitare ;
- instalatia electrica a cladirii ;
- tavanele false si corpurile de iluminat tip plafoniera sau spot inglobate in acestea.

Ce nu se considera ca facand parte din cladire si nu intra automat in asigurare?

- corpurile de iluminat tip candelabru, lustra, aplica si lampile electrice ;
- instalatiile fixe ale cladirii (centrala termica, instalatie centralizata sau locala de climatizare, ascensor, antena radio/TV/Satelit, recipiente GPL pentru incalzirea locuintelor, boiler, statie pompa-hidrofor) ;
- amenajarile constructive, utilitare sau artistice speciale (stucaturi, seminee, sobe de teracota speciale cu valoare deosebita, vitralii, pereti cortina, picturi murale, bazoreliefuri si alte asemenea)

Cum se pot asigura elementele mai sus excluse din asigurarea locuintei?

Aceste elemente se considera ca fiind asigurate numai daca valoarea acestora este cuprinsa in suma asigurata si daca au fost mentionate expres in polita sau in specificatia de asigurare.

Cum se pot asigura elementele mai sus excluse daca au fost aduse ulterior emiterii politei pentru locuinta, ca si imbunatatiri?

Imbunatatirile constructive si dotarile cu instalatii si echipamente ulterioare emiterii politei se asigura in baza unui supliment de asigurare si cu plata diferentelor de prima de asigurare.

Anexele din gospodarie intra in asigurarea locuintei?

- Anexele din gospodaria Asiguratului: magazie, sopron, grajd, garaj, sauna, piscina, imprejmuiri si altele se asigura numai ca extindere la asigurarea cladirii de locuit, cu acordul Asiguratorului si mentionarea expresa in polita de asigurare.
- In cazul apartamentului in bloc, cu mentionarea expresa in polita se pot asigura si anexele acestuia (boxa, garaj, camera de serviciu) amplasate in afara apartamentului.

Ce alte elemente se mai pot asigura ca extindere la asigurarea cladirii?

Ca extindere la asigurarea cladirii mai pot fi asigurate :
- cheltuielile de proiectare ;
- cheltuielile de curatare a locului ca urmare a producerii riscurilor asigurate, legate de interventia pompierilor pentru stingerea incendiilor in cazul in care Asiguratul este obligat, potrivit legii, la plata acestora, de expertiza a daunei.

Pot fi aduse modificari la polita de asigurare dupa ce a fost emisa ?

Se pot aduce modificari la polita de asigurare oricand in cursul valabilitatii acesteia pentru :
- majorari de sume asigurate ;
- reevaluari ;
- schimbare de adresa si altele.

Cine poate sa asigure o locuinta?

Asiguratul - persoana fizica - in calitate de proprietar, chirias, administrator, custode sau alta calitate stabilita legal, asigura cladirile si alte constructii detinute si suporta cheltuielile pentru o parte sau pentru toate riscurile prevazute in functie de optiunea sa.

Cum se stabileste suma asigurata?

Cladirile se asigura la valorile declarate de Asigurat si agreate de Asigurator, astfel:
- valoarea de inlocuire (de nou) , reprezentand costul construirii, producerii ori procurarii din nou a elementelor constitutive ale cladirii respective rezultat din devize, facturi, contracte sau alte documente de procurare, sau
- valoarea de piata, reprezentand pretul de pe piata locala care se poate obtine de catre proprietar pentru acea cladire, in urma unei tranzactii imobiliare, in conditiile unei piete echilibrate, normale.
Sumele asigurate pot fi stabilite:
- in lei, iar pentru atenuarea fenomenului inflationist, la cererea Asiguratului, sumele asigurate se ajusta periodic (lunar sau trimestrial, dupa caz) in functie de rata inflatiei de la sfarsitul perioadei stabili pentru ajustare, prin suplimente de asigurare si plata corespunzatoare, a diferentelor de prime de asigurare;
- in valuta convertibila (EURO, USD, etc.).

Ce inseamna fransiza?

Prin fransiza se intelege partea din valoarea daunei stabilita ca suma fixa ori procent din suma asigurata, suportata de Asigurat pentru fiecare eveniment. Fransiza se stabileste si se consemneaza in polita in aceeasi valuta ca si suma asigurata.

Cand se considera o asigurare incheiata?

Asigurarea se considera incheiata prin emiterea de catre Asigurator a politei de asigurare si incasarea primelor de asigurare si este valabila exclusiv pentru cladirile, cheltuielile si riscurile specificate in polita.

Cand incepe si cand se termina raspunderea asiguratorului?

Raspunderea Asiguratorului incepe cel mai devreme in ziua urmatoare datei emiterii politei si incasarii primei de asigurare si inceteaza in ultima zi din perioada pentru care s-a incheiat asigurarea. In cazul emiterii de suplimente de asigurare la polita existenta raspunderea Asiguratorului incepe in ziua urmatoare datei emiterii suplimentului si inceteaza o data cu polita la care acesta este anexat, sau in ultima zi de valabilitate a suplimentului daca prin acesta s-a extins valabilitatea politei emise initial.

Care este perioada de asigurare minima?

De obicei politele de asigurare se incheie pe ani de asigurare dar la cerere, politele pot fi incheiate si pe perioade subanuale, dar minim pe 3 luni, cu precizarea ca orice luna inceputa se considera luna intreaga.

Cum se achita primele de asigurare?

Primele de asigurare se achita anticipat si integral sau in rate, din care prima rata se plateste inainte de intrarea in vigoare a politei, iar urmatoarele anterior datelor scadente mentionate in aceasta. Numarul si cuantumul ratelor sunt cele inscrise in polita de asigurare.

Ce trebuie sa faca asiguratul dupa producerea riscului asigurat?

Dupa producerea riscului asigurat, asiguratul trebuie sa instiinteze imediat pompierii, politia sau alte institutii de cercetare si sa avizeze in scris Asiguratorul, in termenul stipulat prin contract despre producerea riscului asigurat.

Cum se constata daunele?

In cazul producerii riscurilor asigurate, constatarea pagubelor se face de catre Asigurator impreuna cu Asiguratul sau cu reprezentantii acestuia.

Ce inseamna dauna totala?

Prin dauna totala se intelege distrugerea in intregime a cladirilor asigurate sau disparitia, fara resturi care se mai pot intrebuinta sau valorifica.

Ce inseamna dauna partiala?

Prin dauna partiala se intelege distrugerea sau avarierea unor parti ale cladirilor asigurate astfel incat acestea pot fi refacute si readuse la starea anterioara producerii riscului asigurat.

Cum se platesc despagubirile?

- In caz de dauna totala cuantumul despagubirii este egal cu suma asigurata din polita;
- In caz de dauna partiala, in limita sumei asigurate din polita, costul la data daunei al reparatiilor, refacerii, restaurarii, reconditionarii sau inlocuirii partilor avariate sau distruse, precum si al manoperei necesare pentru readucerea cladirii avariate sau distruse la starea anterioara producerii riscului asigurat.

Foto Nunta Brasov | Fotograf nunta Brasov | Foto Video Nunta Brasov | Foto video Brasov | Gheata carbonica Brasov | Decoratiuni nunta Brasov