NICIODATA SINGURI - PENTRU CA NOUA NE PASA SI IMPREUNA PUTEM FII MAI PUTERNICI !
0268.472124
0745.100089
ARHITECTI SI PROIECTANTI

Cine se poate asigura?

- persoana fizica autorizata sa exercite cu drept de semnatura profesii de felul: arhitect, inginer constructor, expert, proiectant, designer etc., nerestrictiv intr-una una din formele: autorizat independent, angajat la o societate comerciala, sau asociat intr-o societate cu obiect de activitate in domeniul arhitectura-urbanism;
- persoana juridica care desfasoara activitate in domeniu proiectare si arhitectura, in numele si beneficiul angajatilor sai, incadrati in una din profesiile amintite, precum si orice uniuni sau asociatii profesionale pentru membrii lor.
Pentru ce riscuri se asigura?
- pierderile banesti pe care Asiguratul ar trebui sa le suporte ori de cate ori, in timpul perioadei de asigurare, a provocat un prejudiciu clientilor sai - ca urmare a unor acte sau fapte savarsite din culpa sa, prin care devine raspunzator in baza prevederilor din contract, lege, normele si statutul profesiei, conventiile internationale si regulile de conduita, etica si deontologie profesionala - si este obligat sa il repare.

Ce despagubiri se primesc?

- sumele pe care Asiguratul este obligat sa le plateasca pentru prejudicii datorate incalcarii obligatiilor ce se refera la atributiile specifice domeniului sau de activitate: executie, avizare, supervizare si coordonare de proiecte de arhitectura si urbanism, asistenta si consultanta, elaborari de caiete de sarcini, instructiuni tehnice privind executia, exploatarea, intretinerea si reparatia, proiecte de urmarire privind comportarea in timp a cladirilor, asistarea fazelor de executie, verificarea calitatii executiei, solutii pentru tratarea defectelor;
- cheltuielile de judecata facute de client pentru indeplinirea formalitatilor legale in vederea obligarii Asiguratului la plata despagubirilor, daca a fost obligat prin hotarire judecatoreasca la plata acestora;
- cheltuielile de judecata facute de Asigurat in procesul civil, daca a fost obligat la desdaunare;
- in cazul existentei unor prejudicii produse clientilor ca urmare a pierderii, distrugerii sau deteriorarii documentelor originale, indiferent de suportul si modul in care acestea sunt realizate, preluate de la clienti pentru a fi utilizate la realizarea lucrarilor comandate (de ex. carti, harti, desene, inscrisuri eliberate de autoritatile publice, aprobari, avizari si orice alte documente cu exceptia obligatiunilor la purtator, bancnotelor, hirtiilor de valoare si instrumentelor negociabile): sumele cheltuite de Asigurat pentru reconstituirea, refacerea, inlocuirea documentelor, de mai sus, cu conditia obtinerii consimtamantului scris prealabil al asiguratorului cu privire la cuantumul acestora.

Pentru ce nu se acorda despagubiri?

Dintre excluderi subliniem:
- orice act de neglijenta, eroare sau omisiune, in legatura cu servicii sau activitati ce depasesc sfera serviciilor profesionale prestate in mod normal, de catre arhitect, inginer consultant, proiectant sau expert;
- producerea, construirea, modificarea, repararea, service-ul sau prelucrarea oricaror bunuri ori produse vandute, furnizate sau distribuite de catre asigurat ori derivand din alte afaceri sau ocupatii decat cele prevazute in polita;
- orice contract in cadrul caruia asiguratul actioneaza ca antreprenor, producator, furnizor, indiferent daca are sau nu legatura cu profesia sa, asa cum a fost aceasta declarata in cererea chestionar;
- orice pierdere financiara care nu are legatura cu pagubele asupra proprietatii sau cu vatamarea corporala;
- greseli de decontare-facturare;
- incalcarea regulilor privind patentele, dreprurile de copyright, marcile, emblemele si denumirile inregistrate sau alocate licentelor;
- raspunderea asumata de asigurat prin contract sau orice alt tip de angajament, sau orice garantie expresa data de asigurat, care mareste raspunderea legala a asiguratorului;
- depasiri ale costurilor estimate sau ale termenelor de executie;
- prejudiciile rezultate din desfasurarea activitatii specifice care nu are la baza un contract incheiat intre asigurat si client.

Foto Nunta Brasov | Fotograf nunta Brasov | Foto Video Nunta Brasov | Foto video Brasov | Gheata carbonica Brasov | Decoratiuni nunta Brasov