NICIODATA SINGURI - PENTRU CA NOUA NE PASA SI IMPREUNA PUTEM FII MAI PUTERNICI !
0268.472124
0745.100089
ADMINISTRATORI JURIDICI SI LICHIDATORI

Cine se poate asigura?

Asiguratul poate fi:
- persoana fizica sau juridica romana, cu sediul sau domiciliul in Romania, care prectica activitatea de reorganizare si lichidare in conditiile stabilite de legislatia in vigoare. Persoanele fizice sau juridice straine, care nu au sediul, respectiv domiciliul in Romania pot fi asigurati, exclusiv pentru activitatea desfasurata in Romania, in conditiile in care au fost inscrise in Tabloul Uniunii Nationale a Practicienilor in Reorganizare si Lichidare.
- Practicienii in reorganizare si lichidare: Administratorii judiciari si lichidatorii.
- Uniunea Nationala a Practicienilor in Reorganizare si Lichidare.

Care sunt riscurile acoperite prin aceasta asigurare?

Obiectul asigurarii consta in preluarea raspunderii civile a asiguratului in vederea acoperirii prejudiciilor patrimoniale cauzate, dupa caz, societatii pe care o reorganizeaza sau lichideaza ori creditorilor sociali ai respectivei societati, prin orice acte sau fapte culpabile indeplinite in exercitarea functiei incredintate, daca acestea nu constituie infractiuni.
De regula, asiguratorul acorda despagubiri pentru:
- sumele pe care asiguratul este obligat, conform legii, sa le plateasca cu titlu de desdaunare societatii pe care o administreaza sau lichideaza ori, dupa caz, creditorilor sociali;
- prejudicii produse societatii pe care o administreaza sau lichideaza ori, dupa caz, creditorilor sociali ca urmare a pierderii, distrugerii sau deteriorarii documentelor originale si/sau suporturilor magnetice predate de acestia la solicitarea asiguratului in vederea indeplinirii atributiilor sale;
- sume cheltuite de asigurat in vederea reconstituirii, refacerii sau inlocuirii documentelor de mai sus.

Care sunt pretentiile pentru care nu se acorda despagubiri?

- prejudicii ce decurg din nerespectarea de catre asigurat a hotararilor luate de asociati sau actionari in conformitate cu actul constitutiv si legislatia in vigoare, precum si din nerespectarea hotararilor judecatorului sindic;
- prejudicii ce decurg din depasirea atributiilor prevazute de lege sau stabulite prin incheiere de judecatorul sindic;
- prejudicii provocate ca urmare a nerespectarii dispozitiilor legale ce privesc vanzarea in bloc a bunurilor sociale;
- prejudicii ce decurg din nerespectarea ordinii de preferinta a creditorilor sociali;
- prejudicii ce decurg din nerespectarea dispozitiilor privitoare la organizarea si tinerea licitatiilor de vanzare a bunurilor sociale;
- prejudicii ce decurg din orice amenzi sau penalitati;
- prejudicii datorate necompententei sau insolvabilitatii asiguratului;
- prejudicii provocate prin exercitarea profesiei de administrator judiciar sau lichidator de catre asiguratul aflat sub influenta narcoticelor, excitantelor sau alcoolului;
- prejudicii ce decurg din neindeplinirea obiectivelor propuse prin planul de reorganizare sau lichidare;
- prejudicii provocate prin fapte sau acte juridice care nu au legatura cu exercitarea functiei incredintate
- in cazul societatilor comerciale profesionale de administrare judiciara sau/si de lichidare, asiguratorul nu acopera si prejudicii cauzate prin activitatea de consultanta economico-financiara. Asemenea raspundere face obiectul unei polite separate.

Foto Nunta Brasov | Fotograf nunta Brasov | Foto Video Nunta Brasov | Foto video Brasov | Gheata carbonica Brasov | Decoratiuni nunta Brasov